• Kom je spelen?
  • Kom je spelen?
  • Kom je spelen?

PEDAGOGISCHE COACH / BELEIDSMEDEWERKER

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk! Om die reden werken we structureel met een pedagogisch coach binnen onze locatie.

De pedagogisch coach / beleidsmedewerker wordt ingezet om de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers in hun werk te stimuleren. Zij coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Hierbij stimuleert de pedagogisch coach de pedagogische medewerkers effectief en begeleidt zij hen in de kwaliteit van hun pedagogisch handelen. Dit gebeurt zo veel mogelijk ‘on the job’; op het moment dat de pedagogisch medewerker aan het werk is. De coaching kan ook plaats vinden in (klein) teamverband, bijvoorbeeld bij het pedagogisch handelen met betrekking tot één of meerdere kinderen. Tevens begeleidt zij indien nodig hen bij het maken van een persoonlijk trainings-/scholingstraject. Kortom: een coach voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van de pedagogische medewerkers.


Hiernaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de (door)ontwikkeling van het pedagogisch beleid. Dit gaat verder dan alleen het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch coach heeft als taak de doelen die gesteld zijn in het pedagogisch beleidsplan in te voeren en te bewaken, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie. Dit betekent dat er op regelmatige basis team-overleggen plaatsvinden waarin met name het pedagogisch beleid centraal staat. De teambijeenkomsten kunnen in het teken staan van één van de pedagogische basisdoelen, maar ook gericht zijn op een thema. De pedagogisch coach / beleidsmedewerker is hiervoor opgeleid.

KDV De Kleine Vlinder bestaat uit één locatie. Het aantal beroepskrachten in fte is 2,7. Hieronder volgt de berekening:

Aantal uren inzet pedagogisch coach / beleidsmedewerker: minimaal 77 uur per jaar*

Toelichting

Deze uren bestaan uit*:

Minimaal 50 uur per jaar (50 uur x aantal kindercentra) voor de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid

Minimaal 27 uur per jaar (10 uur x aantal fte) voor de coaching van beroepskrachten

*Bron rekentool: www.1ratio.nl/rpb