• Kom je spelen?
  • Kom je spelen?
  • Kom je spelen?

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSBELEID

Kinderdagverblijf De Kleine Vlinder is een zelfstandig kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer. Wij werken met passie en liefde. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van de kinderen. Het uitdagen van de kinderen en het leren omgaan met verschillende situaties vormen daar een belangrijk onderdeel van. Een veilige en gezonde leef en speelomgeving vormt de basis.

Als directie en medewerkers willen we kwalitatief goede en betrouwbare kinderopvang bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan ons beleid ten aanzien van Gezondheid & Veiligheid en de uitvoering daarvan en dat wij steeds gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van onze zorg. Om tot dit beleidsplan te komen zijn diverse gesprekken gevoerd met de medewerksters. Daarbij stond de huidige manier van werken centraal en ook de vraag hoe wij een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel-, en leefomgeving kunnen bieden voor de kinderen. De jonge kinderen die onze kinderopvang bezoeken zijn immers kwetsbaar en aan onze zorg toevertrouwd. Er zijn tal van factoren die de gezondheid en veiligheid beïnvloeden. Kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd is, gaat verder dan het voorkomen van kinderziekten. Zelfs als er bij ons geen zieke kinderen aanwezig zijn, betekent dit niet automatisch dat kinderen hier niet aan risico’s blootgesteld worden. Ook ogenschijnlijk gezonde kinderen kunnen aan risico’s blootgesteld zijn die een goede gezondheid ondermijnen. Verantwoord beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid is dan ook heel belangrijk.

Houdster Seviye Tasgin is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Als medewerkers zich betrokken voelen, kunnen zij het beleid goed in praktijk brengen. Het beleidsplan is dynamisch, wat aangeeft dat we dit plan met regelmaat zullen evalueren en indien gewenst, zullen aanscherpen en bijstellen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan Dit om de kwaliteit binnen onze kinderopvang zo hoog mogelijk te houden.


Klik hier voor het volledige Veiligheids-en Gezondheidsbeleid.


Op onze website kunt u een indruk krijgen van ons kinderdagverblijf. Leest u het allemaal eens rustig door. En als u echt wilt beleven wat De Kleine Vlinder is, neemt u dan contact met ons op. We informeren u graag verder!