• Kom je spelen?
  • Kom je spelen?
  • Kom je spelen?

KWALITEIT

Kwaliteit in de kinderopvang bestaat uit vele facetten. Het belangrijkste aspect van kwaliteit is uiteraard de kinderopvang zelf. Het personeel speelt hierbij een sleutelrol. Daarom zorgt kinderdagverblijf De Kleine Vlinder op de eerste plaats voor een deskundig, pedagogisch gekwalificeerd en enthousiast team. Het team binnen De Kleine Vlinder is zo veel mogelijk zo samengesteld dat de teamleden elkaar aanvullen en van elkaar leren. Hierbij heeft het aannamebeleid een voorname functie binnen De Kleine Vlinder. Met het enthousiaste team van pedagogische medewerkers wordt een sfeer gecreëerd van warmte en veiligheid. Daarnaast staat het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal. De nadruk ligt op het werken volgens het pedagogische beleidsplan dat De Kleine Vlinder hanteert. Wij hechten veel waarde aan het pedagogisch beleid. 

Andere belangrijke kwaliteitsaspecten zijn onder andere het kinderdagverblijf zelf (inrichting, sfeer, de ruimtes), de buitenspeelmogelijkheden, de gebruikte materialen (speelgoed, meubels) en het contact met de ouders.

In ons land gelden hoge eisen voor kinderopvang. Om te zorgen dat de kwaliteit goed blijft, verzorgen de gemeenten het toezicht en de handhaving op kinderopvang- en gastouder-ondernemingen. De GGD voert namens de gemeente de inspecties uit. Klik hier voor het laatste inspectierapport.Op onze website kunt u een indruk krijgen van ons kinderdagverblijf. Leest u het allemaal eens rustig door. En als u echt wilt beleven wat De Kleine Vlinder is, neemt u dan contact met ons op. We informeren u graag verder!